De Lentse Warande

De nieuwe harde kade heeft een waterkerende functie en bestaat uit een L-vormige bovengrondse wand en een ondergronds kwelscherm tot circa 20 meter diepte.

  • Trapelementen
  • Kademuurelementen
  • Zitelementen
  • Tekstelementen