Ringweg Groningen

Randelementen en dekstenen
Interieurwanden met basaltstructuur

Rondom de ringweg in Groningen leveren wij diverse betonelementen. Diverse randelementen worden voorzien van steenstrips. Een langlopend project in opdracht van Combinatie Herepoort.